© aede -nederland 2020 where global people meet

Privacy beleid

Algemeen Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijkewet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zorgen ervoor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit strikt wettelijk is voorgeschreven. Als u informatie leest of downloadt van onze site, dan kunnen we de volgende niet-persoonlijke informatie op opslaan: -De gevraagde webpagina of download;-Wanneer het verzoek al dan niet is gehonoreerd;-De datum en tijd waarop u de site bezocht;-Het internetadres van de website of de domeinnaam van de computer vanwaar u de site bezocht;-Het besturingssysteem van de machine waarop uw webbrowser draait en het type en de versie van uw webbrowser. Persoonlijke gegevens AEDE Nederland respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, voor andere, daarmee rechtstreeks verband houdende doeleinden ter ondersteuning van een efficiënte planning en levering van diensten, of voor enig ander doel zoals bij wet is vereist. De gegevens worden veilig geregistreerd in de database van AEDE Nederland en worden in het algemeen verwerkt voor registratie, training en gerelateerde doeleinden. AEDE Nederland zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens accuraat, up-to-date en relevant voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, worden bewaard. AEDE Nederland kan deze informatie gebruiken om in de toekomst contact met u op te nemen om u te informeren over producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn. Als we dit doen, zal elke communicatie die we u sturen instructies bevatten die u toestaan om "opt-out" van het ontvangen van toekomstige communicatie. Ook kunnen wij e-maildiensten met "abonnement" aanbieden, waarmee u actueel nieuws over AEDE Nederland en haar activiteiten kunt ontvangen. Uw privacy rechten Als persoon kunt u gebruik maken van uw recht op toegang tot de gegevens die AEDE Nederland over u bewaart. Hoewel al het redelijke zal worden gedaan om uw informatie up-to- date te houden, wordt u vriendelijk verzocht om ons op de hoogte te stellen van elke wijziging met betrekking tot de persoonsgegevens die worden bewaard door AEDE Nederland . Als u van mening bent dat bepaalde informatie over u onjuist is, kunt u in ieder geval om rectificatie van dergelijke gegevens verzoeken. U hebt ook het recht om te verzoeken om het blokkeren of wissen van gegevens die onwettig zijn verwerkt.A lle verzoeken dienen te worden gericht aan info@aede.nl . Koppelingen Onze site kunnen een aantal links naar andere lokale en internationale organisaties en agentschappen bevatten. In sommige gevallen koppelen we met hun toestemming aan private organisaties. Het is belangrijk dat u er rekening mee houdt dat u bij een link naar een andere site niet langer op onze site staat en dat u onderworpen bent aan het privacybeleid van de nieuwe site.

Association Européenne des Enseignants

dè veldorganisatie voor internationalisering in het onderwijs

Association Européenne

des Enseignants

dè veldorganisatie voor

internationalisering in het onderwijs

© aede -nederland 2020 where global people meet

Privacy beleid

Algemeen Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijkewet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zorgen ervoor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit strikt wettelijk is voorgeschreven. Als u informatie leest of downloadt van onze site, dan kunnen we de volgende niet- persoonlijke informatie op opslaan: -De gevraagde webpagina of download;-Wanneer het verzoek al dan niet is gehonoreerd;-De datum en tijd waarop u de site bezocht;-Het internetadres van de website of de domeinnaam van de computer vanwaar u de site bezocht;-Het besturingssysteem van de machine waarop uw webbrowser draait en het type en de versie van uw webbrowser. Persoonlijke gegevens AEDE Nederland respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, voor andere, daarmee rechtstreeks verband houdende doeleinden ter ondersteuning van een efficiënte planning en levering van diensten, of voor enig ander doel zoals bij wet is vereist. De gegevens worden veilig geregistreerd in de database van AEDE Nederland en worden in het algemeen verwerkt voor registratie, training en gerelateerde doeleinden. AEDE Nederland zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens accuraat, up-to-date en relevant voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, worden bewaard. AEDE Nederland kan deze informatie gebruiken om in de toekomst contact met u op te nemen om u te informeren over producten of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn. Als we dit doen, zal elke communicatie die we u sturen instructies bevatten die u toestaan om "opt-out" van het ontvangen van toekomstige communicatie. Ook kunnen wij e-maildiensten met "abonnement" aanbieden, waarmee u actueel nieuws over AEDE Nederland en haar activiteiten kunt ontvangen. Uw privacy rechten Als persoon kunt u gebruik maken van uw recht op toegang tot de gegevens die AEDE Nederland over u bewaart. Hoewel al het redelijke zal worden gedaan om uw informatie up-to-date te houden, wordt u vriendelijk verzocht om ons op de hoogte te stellen van elke wijziging met betrekking tot de persoonsgegevens die worden bewaard door AEDE Nederland . Als u van mening bent dat bepaalde informatie over u onjuist is, kunt u in ieder geval om rectificatie van dergelijke gegevens verzoeken. U hebt ook het recht om te verzoeken om het blokkeren of wissen van gegevens die onwettig zijn verwerkt.A lle verzoeken dienen te worden gericht aan info@aede.nl . Koppelingen Onze site kunnen een aantal links naar andere lokale en internationale organisaties en agentschappen bevatten. In sommige gevallen koppelen we met hun toestemming aan private organisaties. Het is belangrijk dat u er rekening mee houdt dat u bij een link naar een andere site niet langer op onze site staat en dat u onderworpen bent aan het privacybeleid van de nieuwe site.