© aede -nederland 2020 where global people meet
Bestuursleden AEDE Nederland Hellen Janssen Voorzitter  Boxmeer  Klaas Fokkinga  Secretaris / Penningmeester Nes gem. Noardeast-Fryslân  Pieter van der Heijden Bestuurslid Oss

De AEDE is in 1956 opgericht in Parijs

- brengt onderwijsmensen bijeen die de samenwerking tussen de Europese volkeren een warm hart toedragen en die het idee van de vorming van een Europese unie ondersteunen; - telt internationaal meer dan 25.000 individuele leden en heeft afdelingen in de meeste Europese landen; - biedt aan haar leden (individuele leerkrachten, schoolleiders, inspecteurs en andere bij het onderwijs betrokken personen) de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale workshops en congressen; - draagt door talloze nationale en internationale publicaties bij tot beeldvorming over Europees onderwijs en bevordert de productie van Europees lesmateriaal; - onderhoudt al enige decennia lang zeer goede contacten met de Europese Commissie, die haar tevens in talloze activiteiten ondersteunt; Daarnaast ontplooit de AEDE activiteiten met andere organisaties als het Europees Parlement, de UNESCO, de Raad van Europa en de Europese

De Stichting AEDE -Nederland opgericht in 1999:

-richt zich tot alle leraren die geïnteresseerd zijn in de internationale dimensie in het onderwijs, zowel uit het basis- en het voortgezet onderwijs als ook zij, werkzaam in het beroeps- en hoger onderwijs; - organiseert cursussen / trainingen die voortkomen uit Europese projecten; - wil een ontmoetingsplaats zijn waar leraren van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen; - organiseert “good practice” bijeenkomsten m.b.t. internationalisering in het onderwijs; - is actief in internationale netwerken om scholen te ondersteunen bij de zelfevaluatie van internationale projecten.

Association Européenne des Enseignants

Over

Association Européenne

des Enseignants

Over

© aede -nederland 2020 where global people meet

Bestuursleden AEDE Nederland

Hellen Janssen voorzitter Boxmeer Klaas Fokkinga secretaris / penningmeester Nes gem. Noardeast-Fryslân Pieter van der Heijden bestuurslid Oss

De AEDE is in 1956 opgericht in Parijs

- brengt onderwijsmensen bijeen die de samenwerking tussen de Europese volkeren een warm hart toedragen en die het idee van de vorming van een Europese unie ondersteunen; - telt internationaal meer dan 25.000 individuele leden en heeft afdelingen in de meeste Europese landen; - biedt aan haar leden (individuele leerkrachten, schoolleiders, inspecteurs en andere bij het onderwijs betrokken personen) de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale workshops en congressen; - draagt door talloze nationale en internationale publicaties bij tot beeldvorming over Europees onderwijs en bevordert de productie van Europees lesmateriaal; - onderhoudt al enige decennia lang zeer goede contacten met de Europese Commissie, die haar tevens in talloze activiteiten ondersteunt; Daarnaast ontplooit de AEDE activiteiten met andere organisaties als het Europees Parlement, de UNESCO, de Raad van Europa en de Europese

De Stichting AEDE -Nederland opgericht in

1999:

-richt zich tot alle leraren die geïnteresseerd zijn in de internationale dimensie in het onderwijs, zowel uit het basis- en het voortgezet onderwijs als ook zij, werkzaam in het beroeps- en hoger onderwijs; - organiseert cursussen / trainingen die voortkomen uit Europese projecten; - wil een ontmoetingsplaats zijn waar leraren van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen; - organiseert “good practice” bijeenkomsten m.b.t. internationalisering in het onderwijs; - is actief in internationale netwerken om scholen te ondersteunen bij de zelfevaluatie van internationale projecten.