© aede -nederland 2020 where global people meet

European Literacy and Citizenship Education

AEDE-Nederland heeft deelgenomen aan het Europese Erasmus+ project “ElicitPlus”. Het projectconsortium bestond uit partners van 13 verschillende Europese landen, waaronder universiteiten, onderwijsinstellingen, verenigingen, INGO's, scholen, bedrijven en lokale overheden. De doelgroepen waren volwassenen die betrokken zijn bij formeel en informeel onderwijs maar ook studenten op alle niveaus, van scholen tot universiteiten. De hoofdactiviteiten waren de implementatie van verschillende opleidingsmodules. De modules en het pedagogische materiaal werden ontworpen in het eerste jaar, gebaseerd op de kaders van competenties die op twee niveaus door ELOS (CFEC) en ELICIT zijn uitgewerkt. Gedurende het tweede jaar zijn ze getest en bijgewerkt zodat ze in het laatste jaar van het project geïmplementeerd en geëvalueerd konden worden. Voor de verschillende modules heeft Elicit + toolkits ontwikkeld welke beschikbaar zijn in een papieren versie maar ook als web-based tools. AEDE-Nederland heeft in samenwerking met Interprimair    Europe en JAEL    Educatie een manual samengesteld welke u HIER in PDF kunt downloaden.

Association Européenne des Enseignants

dè veldorganisatie voor internationalisering in het onderwijs

Association Européenne

des Enseignants

dè veldorganisatie voor

internationalisering in het onderwijs

© aede -nederland 2020 where global people meet

European Literacy and Citizenship

Education

AEDE-Nederland heeft deelgenomen aan het Europese Erasmus+ project “ElicitPlus”. Het projectconsortium bestond uit partners van 13 verschillende Europese landen, waaronder universiteiten, onderwijsinstellingen, verenigingen, INGO's, scholen, bedrijven en lokale overheden. De doelgroepen waren volwassenen die betrokken zijn bij formeel en informeel onderwijs maar ook studenten op alle niveaus, van scholen tot universiteiten. De hoofdactiviteiten waren de implementatie van verschillende opleidingsmodules. De modules en het pedagogische materiaal werden ontworpen in het eerste jaar, gebaseerd op de kaders van competenties die op twee niveaus door ELOS (CFEC) en ELICIT zijn uitgewerkt. Gedurende het tweede jaar zijn ze getest en bijgewerkt zodat ze in het laatste jaar van het project geïmplementeerd en geëvalueerd konden worden. Voor de verschillende modules heeft Elicit + toolkits ontwikkeld welke beschikbaar zijn in een papieren versie maar ook als web-based tools. AEDE-Nederland heeft in samenwerking met Interprimair   Europe en JAEL   Educatie een manual samengesteld welke u HIER in PDF kunt downloaden.