rengt onderwijsmensen bijeen die de samenwerking tussen de Europese volkeren een warm hart toedragen.

AEDE-nascholingsmiddag november 2023

Een goed geslaagde nascholing met enthousiaste deelnemers op het Philips van Horne in Weert. Onderwerpen waren “Europese Cultuur in de Klas” en “Een Vreemde Taal Leren Spreken met Virtual Reality”. Beide workshops worden ook uitgevoerd op het Congres Frans in Hoofddorp op 7 en 8 maart 2024. AEDE Nederland is één van de sponsoren van dit congres. European Education Policy Network AEDE-NL was partner of the European Education Policy Network on Teachers and School Leaders (EEPN). The European Education Policy Network focused on how to make teacher and school leader careers more attractive in different European countries. The aim of the research was to offer a basis for policy development and implementation at different governance levels as well as for informing the work of the European Commission (EC) on teacher and school leader careers for inclusive quality education in all European Union member states .The search has formed the basis for formulating and promoting policy recommendations in the field of teacher and school leader careers. The project has come to an end. The results are available. You can download them from the EEPN-website . The last newsletter, with all the result links in - cluded, can be downloaded HERE . Please disseminate it far and wide together with all other EEPN outputs and information.

European Culture Project

AEDE-NL neemt, samen met andere Europese landen, deel aan het Erasmus+ project ECP (European Culture Project). De startbijeenkomst was begin december 2021 in Parijs. Achtergrond De stichters van de Europese Unie kozen ervoor haar op te bouwen rond hoofdzakelijk institutionele en sociaal-economische projecten, waarbij zij op de een of andere manier vergaten dat er geen sprake is van een echte unie zonder het delen van gemeenschappelijke, ethische en esthetische waarden, die alleen in staat zijn mensen samen te brengen rond hoopvolle doelstellingen. Dit is wat een gemeenschappelijke cultuur kan bereiken. Zij zal leiden tot meer eenheid, solidariteit, vertrouwen en wederzijdse hulp tussen alle Europese burgers. Het is dan ook rond een gemeenschappelijke cultuur dat de Europese landen in staat zullen zijn een meer soevereine, meer veerkrachtige, meer duurzame en meer inclusieve Unie te vormen. Via onze nieuwsbrief wordt er met enige regelmaat een stand van zaken van het verloop gegeven. Het verslag van de zesde bijeenkomst in Sofia kunt u HIER inzien. Er zijn inmiddels een aantal lesbrieven ontwikkeld in de Nederlandse, de Franse en de Engelse taal. Onderwerpen tot nu toe: BOB DYLAN, BREMER MUZIKANTEN, MONDRIAAN, PICASSO, RAVEL, SAINT PHALLE, SCHLEIFFERT, EN ROUTE LETLAND,BEETHOVEN en EN ROUTE FRANCE. Ook een aantal quizzen over Europa staan op de downloadsite. Het lesmateriaal kunt u downloaden en vrij gebruiken nadat u uw naam, school, schooladres en mailadres heeft ingevuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze projectleidster Charlotte Vel - lenga. Mail : ch.vellenga@aede.nl

Onze deelname aan de meest recente Europese projecten

European Cultural Project 2021-2024 | 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613 European Education Policy Network 2021 en 2022 | 2107/EAC/S36 ELICITplus 2014- 2018 | 2014-1-FR01-KA200-002362 ELICIT 2010-2014 | 510624-LLP-1-2010-1-FR-COMENIUS-CMP Door onze deelname verzorgen wij, samen met de overige project-partners en afhankelijk van het type project, cursussen, trainingen, disseminatiebijeenkom - sten in binnen- en buitenland.

Europese Jobshadowing

Bij jobshadowing gaat het om een verblijf van korte duur voor opleidingsdoelein - den bij een partnerorganisatie in een ander land, dat erin bestaat het dagelijks werk van praktijkmensen in de ontvangende organisatie te volgen, goede prakti - jken uit te wisselen, vaardigheden en kennis te verwerven en/of langdurige partnerschappen op te zetten via participatieve observatie. Middels onze interna - tionale contacten kunnen wij helpen de juiste organisatie voor u te vinden.

AEDE Nieuwsbrief

De AEDE geeft tenminste 4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief staan o.a. praktische zaken over mogelijkheden voor internationalis - eren in het onderwijs. Vul uw naam en emailadres in op het aanmeldformulier en verstuur de aanmelding. Let op! U wordt via het ingevulde mailadres gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Na bevestiging ontvangt u binnen 10 minuten onze laatste uitgegeven nieuwsbrief. Link naar het aanmeldformulier.

Association Européenne des

Enseignants

where global people meet

richt zich tot alle leraren die geïnteresseerd zijn in de internationale dimensie in het onderwijs, zowel uit het basis- en het voortgezet onderwijs als ook zij, werkzaam in het beroeps- en hoger onderwijs; organiseert cursussen / trainingen die voortkomen uit Europese projecten; is een ontmoetingsplaats waar leraren van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen; organiseert “good practice” bijeenkomsten m.b.t. internationalisering in het onderwijs; neemt deel aan Europese onderwijsprojecten; is actief in internationale netwerken om scholen te ondersteunen bij de zelfevaluatie van interna - tionale projecten. organiseert Europese leermobiliteiten voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Bestuur

Hellen Janssen, voorzitter. Klaas Fokkinga, secretaris-penningmeester. Pieter van der Heijden.

B