© aede -nederland 2020 where global people meet

COVID-19

De coronacrisis ontregelt ons land en maakt onzeker. Wij blijven echter vooruitkijken naar de nabije toekomst. Het is nog onduidelijk hoe de situatie in het najaar zal zijn. Onderwijsinstellingen maken nu de afweging hoe zij zich voorbereiden op het nieuwe studiejaar en welke plek internationalisering en mobiliteit hierin krijgt. Wij verwijzen u hierbij naar de website van NUFFIC voor wat de gevolgen zijn van corona voor het onderwijs en de diverse internationale projecten.

European Education Policy Network

AEDE-NL is partner of the The European Education Policy Network on Teachers and School Leaders. This is a Europe-wide network of relevant organisations (policymakers, practitioners, researchers and stakeholders) to promote co-operation, policy development and implementation at different governance levels, and to support the European Commission’s policy work on teachers and school leaders. This network is building on existing activities developed at European level, especially initiatives and projects supported through European Union programmes in the field of education. The coordinator of the 4-year project that started in January 2019 is the European School Heads Association and the network currently includes 29 partners from 18 countries. AEDE-NL will do - together with ESHA - a desktop reseach about communication and critical thinking skills and competences of teachers and school leaders in the digital age in Europe.The final report will be delivered at the end of April 2021. More information: https://educationpolicynetwork.eu

AEDE Diploma & Cursus Europees Burgerschap

Iedere Europese burger moet zich er enerzijds van bewust zijn dat hij een burger is van zijn eigen land, maar zou anderzijds goed op de hoogte moeten zijn van de cultuur van andere EU-landen. Hierdoor zullen de EU-burgers gemakkelijker samenwerken met de andere burgers en zo een krachtige, Europese democratie opbouwen. Om dit doel te bereiken bestaat maar één manier. Het startpunt van een dergelijke vorming moet geïntegreerd worden in schoolprogramma’s bij het allereerste begin van de schoolopleiding in ieder land.Op basis van deze uitgangspunten introduceert in Nederland de AEDE-NL, als lid van het AEDE Netwerk, het Europees Burgerschapsdiploma, dat in de verschillende landen door de secties van de AEDE gebruikt gaat worden. Hiervoor zijn een aantal instrumenten ontwikkeld. DOWNLOAD als zip- bestand de introductie, het framewerk, het portfolio en een aantal lessen met handleiding voor de leerkracht. Cursus Europees Burgerschap AEDE-Frankrijk organiseert van 12-17 April 2021 in Brussel een cursus European Citizenship voor een ieder die geïnteresseerd is in onze Europese cultuur en Europees burgerschap wil bevorderen in opvoeding en onderwijs. Voor deelname aan deze cursus kan een Erasmus+ subsidie worden aangevraagd die reis- en verblijf alsmede de cursuskosten dekt. Voor het programma en inschrijving bezoekt u de website van AEDE-France www.aede-france.org. Informatie over het aanvragen van een subsidie vindt u op www.erasmusplus.nl. AEDE Nieuwsbrief De AEDE geeft 2 á 3 maal per jaar een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief staan o.a. praktische zaken over mogelijkheden voor internationaliseren in het onderwijs. Vul uw naam en emailadres in op het aanmeldformulier en verstuur de aanmelding. Let op! U wordt via het ingevulde mailadres gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Link naar het aanmeldformulier.

Association Européenne des Enseignants

dè veldorganisatie voor internationalisering in het onderwijs

Association Européenne

des Enseignants

dè veldorganisatie voor

internationalisering in het onderwijs

© aede -nederland 2020 where global people meet

COVID-19

De coronacrisis ontregelt ons land en maakt onzeker. Wij blijven echter vooruitkijken naar de nabije toekomst. Het is nog onduidelijk hoe de situatie in het najaar zal zijn. Onderwijsinstellingen maken nu de afweging hoe zij zich voorbereiden op het nieuwe studiejaar en welke plek internationalisering en mobiliteit hierin krijgt. Wij verwijzen u hierbij naar de website van NUFFIC voor wat de gevolgen zijn van corona voor het onderwijs en de diverse internationale projecten.

European Education Policy Network

AEDE-NL is partner of the The European Education Policy Network on Teachers and School Leaders. This is a Europe-wide network of relevant organisations (policymakers, practitioners, researchers and stakeholders) to promote co-operation, policy development and implementation at different governance levels, and to support the European Commission’s policy work on teachers and school leaders. This network is building on existing activities developed at European level, especially initiatives and projects supported through European Union programmes in the field of education. The coordinator of the 4-year project that started in January 2019 is the European School Heads Association and the network currently includes 29 partners from 18 countries. AEDE-NL will do - together with ESHA - a desktop reseach about communication and critical thinking skills and competences of teachers and school leaders in the digital age in Europe.The final report will be delivered at the end of April 2021. More information: https://educationpolicynetwork.eu

AEDE Diploma & Cursus Europees

Burgerschap

Iedere Europese burger moet zich er enerzijds van bewust zijn dat hij een burger is van zijn eigen land, maar zou anderzijds goed op de hoogte moeten zijn van de cultuur van andere EU-landen. Hierdoor zullen de EU-burgers gemakkelijker samenwerken met de andere burgers en zo een krachtige, Europese democratie opbouwen. Om dit doel te bereiken bestaat maar één manier. Het startpunt van een dergelijke vorming moet geïntegreerd worden in schoolprogramma’s bij het allereerste begin van de schoolopleiding in ieder land.Op basis van deze uitgangspunten introduceert in Nederland de AEDE- NL, als lid van het AEDE Netwerk, het Europees Burgerschapsdiploma, dat in de verschillende landen door de secties van de AEDE gebruikt gaat worden. Hiervoor zijn een aantal instrumenten ontwikkeld. DOWNLOAD als zip-bestand de introductie, het framewerk, het portfolio en een aantal lessen met handleiding voor de leerkracht. Cursus Europees Burgerschap AEDE-Frankrijk organiseert van 12-17 April 2021 in Brussel een cursus European Citizenship voor een ieder die geïnteresseerd is in onze Europese cultuur en Europees burgerschap wil bevorderen in opvoeding en onderwijs. Voor deelname aan deze cursus kan een Erasmus+ subsidie worden aangevraagd die reis- en verblijf alsmede de cursuskosten dekt. Voor het programma en inschrijving bezoekt u de website van AEDE-France www.aede-france.org. Informatie over het aanvragen van een subsidie vindt u op www.erasmusplus.nl. AEDE Nieuwsbrief De AEDE geeft 2 á 3 maal per jaar een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief staan o.a. praktische zaken over mogelijkheden voor internationaliseren in het onderwijs. Vul uw naam en emailadres in op het aanmeldformulier en verstuur de aanmelding. Let op! U wordt via het ingevulde mailadres gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Link naar het aanmeldformulier.