© aede -nederland 2018 where global people meet

Privacy beleid

Algemeen Wij   houden   ons   in   alle   gevallen   aan   de   toepasselijkewet-      en      regelgeving,      waaronder      de      Algemene     Verordening      Gegevensbescherming   en      zorgen      ervoor      dat      de      gegevens      niet      voor      andere      doeleinden     worden  gebruikt  en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit strikt wettelijk is voorgeschreven. Als      u      informatie      leest      of      downloadt      van      onze      site,      dan      kunnen      we      de      volgende      niet-persoonlijke informatie   op   opslaan:   -De   gevraagde   webpagina   of   download;-Wanneer   het   verzoek   al   dan   niet   is gehonoreerd;-De   datum   en   tijd   waarop   u   de   site   bezocht;-Het      internetadres      van      de      website      of      de     domeinnaam      van      de      computer      vanwaar      u   de   site   bezocht;-Het      besturingssysteem      van      de      machine     waarop  uw  webbrowser  draait  en  het  type en de versie van uw webbrowser. Persoonlijke gegevens AEDE   Nederland      respecteert         uw         privacy         en         draagt         er         zorg         voor         dat         uw   persoonlijke     gegevens      worden      verwerkt      voor      het      doel      waarvoor      ze      zijn      verzameld,   voor               andere,               daarmee              rechtstreeks               verband               houdende               doeleinden               ter   ondersteuning      van      een      efficiënte      planning     en      levering      van      diensten,      of      voor      enig   ander      doel      zoals      bij      wet      is      vereist.      De      gegevens      worden     veilig      geregistreerd      in      de   database      van      AEDE   Nederland   en      worden      in      het      algemeen      verwerkt      voor     registratie,   training      en      gerelateerde      doeleinden.      AEDE   Nederland   zal      redelijke      stappen      ondernemen om      ervoor      te      zorgen      dat      persoonlijke      gegevens      accuraat,      up-to-date      en      relevant   voor      de     doeleinden      waarvoor      ze      worden      gebruikt,      worden      bewaard.      AEDE   Nederland   kan      deze      informatie     gebruiken      om      in      de      toekomst      contact      met      u      op      te      nemen      om      u   te         informeren         over         producten        of         diensten         waarvan         wij         denken         dat         ze         voor         u   interessant      zijn.      Als      we      dit      doen,      zal      elke     communicatie      die      we      u      sturen      instructies   bevatten         die         u         toestaan         om         "opt-out"         van         het        ontvangen         van         toekomstige   communicatie.         Ook         kunnen         wij         e-maildiensten         met         "abonnement"        aanbieden, waarmee u actueel nieuws over AEDE Nederland en haar activiteiten kunt ontvangen. Uw privacy rechten Als      persoon      kunt      u      gebruik      maken      van      uw      recht      op      toegang      tot      de      gegevens      die   AEDE Nederland   over      u      bewaart.      Hoewel      al      het      redelijke      zal      worden      gedaan      om      uw   informatie      up-to- date      te      houden,      wordt      u      vriendelijk      verzocht      om      ons      op      de      hoogte   te      stellen      van      elke      wijziging     met      betrekking      tot      de      persoonsgegevens      die      worden   bewaard      door      AEDE   Nederland   .      Als      u      van     mening      bent      dat      bepaalde      informatie      over      u   onjuist      is,      kunt      u      in      ieder      geval      om      rectificatie      van     dergelijke      gegevens      verzoeken.   U      hebt      ook      het      recht      om      te      verzoeken      om      het      blokkeren      of     wissen        van        gegevens    die    onwettig    zijn    verwerkt.A    lle    verzoeken    dienen    te    worden    gericht    aan info@aede.nl . Koppelingen Onze      site      kunnen   een      aantal      links      naar      andere      lokale      en      internationale      organisaties   en agentschappen   bevatten.   In      sommige      gevallen      koppelen      we      met      hun      toestemming      aan      private     organisaties.   Het      is      belangrijk      dat      u      er      rekening      mee      houdt      dat      u      bij      een      link      naar      een      andere     site   niet      langer      op      onze      site      staat      en      dat      u      onderworpen      bent      aan      het      privacybeleid      van   de nieuwe site.

Association Européenne des Enseignants

       dè veldorganisatie voor internationalisering in het onderwijs

Association Européenne

des Enseignants

dè veldorganisatie voor

internationalisering in het onderwijs

© aede -nederland 2018 where global people meet  

Privacy beleid

Algemeen Wij     houden     ons     in     alle     gevallen     aan     de toepasselijkewet-      en      regelgeving,      waaronder      de     Algemene      Verordening      Gegevensbescherming   en     zorgen      ervoor      dat      de      gegevens      niet      voor      andere     doeleinden      worden      gebruikt      en   niet   aan   derden worden     verstrekt,     tenzij     dit     strikt     wettelijk     is voorgeschreven. Als      u      informatie      leest      of      downloadt      van      onze     site,        dan        kunnen        we        de        volgende        niet- persoonlijke   informatie   op   opslaan:   -De   gevraagde webpagina   of   download;-Wanneer   het   verzoek   al   dan niet   is   gehonoreerd;-De   datum   en   tijd   waarop   u   de site   bezocht;-Het      internetadres      van      de      website      of     de      domeinnaam      van      de      computer      vanwaar      u   de site    bezocht;-Het        besturingssysteem        van        de      machine      waarop      uw      webbrowser      draait      en      het     type en de versie van uw webbrowser. Persoonlijke gegevens AEDE   Nederland      respecteert         uw         privacy         en        draagt         er         zorg         voor         dat         uw   persoonlijke     gegevens        worden        verwerkt        voor        het        doel      waarvoor      ze      zijn      verzameld,   voor               andere,              daarmee               rechtstreeks               verband               houdende              doeleinden               ter   ondersteuning      van      een      efficiënte     planning      en      levering      van      diensten,      of      voor      enig ander      doel      zoals      bij      wet      is      vereist.      De      gegevens     worden      veilig      geregistreerd      in      de   database      van     AEDE   Nederland   en      worden      in      het      algemeen     verwerkt      voor      registratie,   training      en      gerelateerde     doeleinden.      AEDE   Nederland   zal      redelijke      stappen     ondernemen     om          ervoor          te          zorgen          dat       persoonlijke      gegevens      accuraat,      up-to-date      en     relevant   voor      de      doeleinden      waarvoor      ze      worden     gebruikt,      worden      bewaard.      AEDE   Nederland   kan     deze      informatie      gebruiken      om      in      de      toekomst     contact        met        u        op        te        nemen        om        u    te          informeren            over            producten            of            diensten          waarvan         wij         denken         dat         ze         voor         u interessant      zijn.      Als      we      dit      doen,      zal      elke     communicatie        die        we        u        sturen        instructies bevatten         die         u         toestaan         om         "opt-out"         van        het         ontvangen         van         toekomstige   communicatie.        Ook            kunnen            wij            e-maildiensten            met          "abonnement"            aanbieden,    waarmee    u    actueel nieuws    over    AEDE    Nederland    en    haar    activiteiten kunt ontvangen. Uw privacy rechten Als      persoon      kunt      u      gebruik      maken      van      uw     recht      op      toegang      tot      de      gegevens      die   AEDE Nederland    over        u        bewaart.        Hoewel        al        het      redelijke      zal      worden      gedaan      om      uw   informatie     up-to-date        te        houden,        wordt        u        vriendelijk      verzocht      om      ons      op      de      hoogte   te      stellen      van     elke        wijziging        met        betrekking        tot        de      persoonsgegevens        die        worden    bewaard        door      AEDE   Nederland   .      Als      u      van      mening      bent      dat     bepaalde      informatie      over      u   onjuist      is,      kunt      u      in     ieder        geval        om        rectificatie        van        dergelijke      gegevens      verzoeken.   U      hebt      ook      het      recht      om     te      verzoeken      om      het      blokkeren      of      wissen      van     gegevens   die   onwettig   zijn   verwerkt.A   lle   verzoeken dienen te worden gericht aan info@aede.nl . Koppelingen Onze      site      kunnen   een      aantal      links      naar      andere     lokale          en          internationale          organisaties     en agentschappen    bevatten.    In        sommige        gevallen      koppelen      we      met      hun      toestemming      aan      private     organisaties.   Het      is      belangrijk      dat      u      er      rekening     mee      houdt      dat      u      bij      een      link      naar      een      andere     site   niet      langer      op      onze      site      staat      en      dat      u     onderworpen      bent      aan      het      privacybeleid      van   de nieuwe site.