© aede -nederland 2017 where global people meet

European Literacy and Citizenship Education

AEDE-Nederland neemt deel aan het Europese Erasmus+ project “ElicitPlus”. Het    projectconsortium    bestaat    uit    partners    van    13    verschillende    Europese    landen, waaronder   universiteiten,   onderwijsinstellingen,   verenigingen,   INGO's,   scholen   en   lokale overheden.   De   doelgroepen   zijn   volwassenen   die   betrokken   zijn   bij   formeel   en   informeel onderwijs maar ook studenten op alle niveaus, van scholen tot universiteiten. De   hoofdactiviteiten   zijn   de   implementatie   van   verschillende   opleidingsmodules.   De   modules en   het   pedagogische   materiaal   worden   ontworpen   in   het   eerste   jaar,   gebaseerd   op   de   kaders   van competenties   die   op   twee   niveaus   door   ELOS   (CFEC)   en   ELICIT   worden   uitgewerkt.   Gedurende   het tweede   jaar   worden   ze   getest   en   bijgewerkt   zodat   ze   in   het   laatste   jaar   van   het   project   geïmplementeerd en   geëvalueerd   kunnen   worden.   Voor   de   verschillende   modules   is   Elicit   +   erop   gericht   om   toolkits   te ontwikkelen die niet alleen in papierversie beschikbaar komen maar ook als web-based tools.   AEDE-Nederland     heeft    in    samenwerking    met    Interprimair    Europe     en    JAEL    Educatie     een    manual samengesteld welke u HIER in PDF kunt downloaden. Cursussen Het    partnerschap    ELICITPLUS    organiseert    in    Europa    meerdere    cursussen    “European    Literacy    and Citizenship    Education”    voor    schoolleiders,leerkrachten    PO,VO    en    MBO.    Alle    cursussen    komen    in aanmerking   voor   een   Elicit+   subsidie.   De   5-7   daagse   cursussen   zijn   laaggeprijsd   en   dat   betekent   dat   ze wellicht    uit    het    reguliere    (na)scholingsbudget    van    de    organisatie    kunnen    worden    betaald.    Zie    ook: www.elicitplus.eu.

Association Européenne des Enseignants

       dè veldorganisatie voor internationalisering in het onderwijs

Association Européenne

des Enseignants

dè veldorganisatie voor internationalisering

in het onderwijs

© aede -nederland 2017 where global people meet  

European Literacy and Citizenship

Education

AEDE-Nederland    neemt    deel    aan    het    Europese Erasmus+ project “ElicitPlus”. Het   projectconsortium   bestaat   uit   partners   van   13 verschillende        Europese        landen,        waaronder universiteiten,     onderwijsinstellingen,     verenigingen, INGO's,      scholen      en      lokale      overheden.      De doelgroepen   zijn   volwassenen   die   betrokken   zijn   bij formeel   en   informeel   onderwijs   maar   ook   studenten op alle niveaus, van scholen tot universiteiten. De    hoofdactiviteiten    zijn    de    implementatie    van verschillende   opleidingsmodules.   De   modules   en   het pedagogische    materiaal    worden    ontworpen    in    het eerste      jaar,      gebaseerd      op      de      kaders      van competenties   die   op   twee   niveaus   door   ELOS   (CFEC) en     ELICIT     worden     uitgewerkt.     Gedurende     het tweede   jaar   worden   ze   getest   en   bijgewerkt   zodat   ze in   het   laatste   jaar   van   het   project   geïmplementeerd en      geëvalueerd      kunnen      worden.      Voor      de verschillende   modules   is   Elicit   +   erop   gericht   om toolkits   te   ontwikkelen   die   niet   alleen   in   papierversie beschikbaar komen maar ook als web-based tools.   AEDE-Nederland       heeft      in      samenwerking      met Interprimair   Europe    en   JAEL   Educatie    een   manual samengesteld      welke      u      HIER      in      PDF      kunt downloaden. Cursussen Het   partnerschap   ELICITPLUS   organiseert   in   Europa meerdere      cursussen      “European      Literacy      and Citizenship                     Education”                     voor schoolleiders,leerkrachten     PO,VO     en     MBO.     Alle cursussen    komen    in    aanmerking    voor    een    Elicit+ subsidie.   De   5-7   daagse   cursussen   zijn   laaggeprijsd en    dat    betekent    dat    ze    wellicht    uit    het    reguliere (na)scholingsbudget     van     de     organisatie     kunnen worden betaald. Zie ook: www.elicitplus.eu.